Stuffed sticky rice balls

1,290,000đ

Mã sản phẩm:
Đánh giá:

Đánh giá: 2.3/5 (21 phiếu bầu)

Mô tả:
Số lượng:
Chưa có thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan